TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
Địa chỉ: 34 Lê Lợi - Tp Huế
Điện thoại: (054)3-822.132. Fax: (054)3-825.824
Email: admin@dhsphue.edu.vn
  Chú ý: Những vị trí có dấu là được đánh dấu có địa chỉ, thông tin...
You must have JavaScript Enabled to view this map.