HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.

::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 23 - 7 - 2024.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

TKB HỌC KỲ HÈ - NH 2023-2024

- Hiện nay đã có Thời khóa biểu Học kỳ Hè (chính thức),  SV kiểm tra có ĐKMH HK hè kiểm tra TKB Chính thức (hoặc TKB ĐKMH) để thực hiện.


- Học kỳ Hè bắt đầu từ ngày 22/07/2024.


THÔNG BÁO CHUYỂN LỊCH THI

- Sinh viên dự thi môn Hoà âm 2 sẽ tổ chức vào sáng 16/7/2024 tại phòng E.II.1

- Sinh viên dự thi môn Phân tích tác phẩm âm nhạc 1 sẽ tổ chức vào sáng 20/7/2024 tại phòng E.II.1


CẬP NHẬT LỊCH THI

- Các buổi thi ngày 5,6,7/7/2024 có cập nhật phòng thi, SV truy cập hệ thống để xem chi tiết.


LỊCH THI HỌC KỲ II - NH 2023-2024

- Hiện nay đã có Lịch thi Học kỳ (chính thức),  SV kiểm tra lịch thi để thực hiện.


- SV khối năm 1 bắt đầu thi từ ngày 17/06/2024. SV khối năm 2, 3 thi từ 01/07/2024.


Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.